Վերջին գրանցված փորձագետները
Աստղիկ Ավետիսյան
Քաղաքականություն վարող
Նարինե Մեսրոպյան
Երիտասարդական աշխատող
Նարինե Թեքնեջյան
Երիտասարդական աշխատող
Հովիկ Ավանեսով
Երիտասարդական հետազոտող
Վերջին գրանցված կազմակերպությունները ըստ մարզերի