Կազմակերպության առաքելությունը
Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել երիտասարդների միջազգային շարժունակությանը։
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Կազմակերպության նպատակներն են՝
-Նպաստել միջմշակութային երկխոսության զարգացմանը երիտասարդների շրջանում
-Օժանդակել Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանը
-Խթանել խաղաղաշինությունը տարածաշրջանում։
Կազմակերպության խնդիրներն են՝
-Խրախուսել երիտասարդների միջազգային շարժունակությունը և իրականացնել միջազգային երիտասարդական ծրագրեր Հայաստանում,
-Դիտորդական արշավների և այլ ծրագրերի միջոցով նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանը
-Խթանել երիտասարդների իրավունքների պաշտպանությանը։
-Իրականացնել տարբեր խաղաղաշինարարական ծրագրեր։
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Եվրոպական համագործակցություն և ինտեգրացիա
  • Միջազգային համագործակցություն
  • Մասնակցություն միջազգային ծրագրերին
  • Մարդու իրավունքներ և իրավագիտակցություն
  • Միջմշակութային ուսուցում
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Տիգրան Օհանյան
Էլ․ փոստ: yciddp@yahoo.com
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: www.yciddp.com
Հեռախոսահամար: +37494274770