Կազմակերպության առաքելությունը
Ընդլայնել երիտասարդական շարժումը, հասարակական կյանքում բարձրացնել երիտասարդ սերնդի դերը,կազմակերպել երիտասարդությանը, նպաստել նրա մոտ նոր արժեքային համակարգի և առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը, հնարավորություն ստեղծել երիտասարդ սերնդի ինքնադրսևորման և ինքնարտահայտման համար,օգտագործելով երիտասարդության ներուժը` աջակցել առողջ շրջակա միջավայրի ստեղծմանը, պահպանել ազգային արժեքները:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Կազմակերպել բազմաբնույթ դասընթացներ,փառատոններ, համաժողովներ, հանդիպումներ, ցուցահանդեսներ, մրցույթներ, ծառատունկեր, բնապահպանական ակցիաններ և այլ միջոցառումներ: Մշակել երիտասարդների կրթական, մշակութային, բնապահպանական գիտելիքների ընդլայնմանը նպաստող ծրագրեր և կայուն զարգացմանը նպաստող ծրագրեր: Նպաստել երիտասարդների կայուն զարգացմանը` հետևելով ՀՀ կայուն զարգացման հայեցակարգին:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Բնապահպանություն և շրջակա միջավայր
  • Երիտասարդական տեղեկատվություն
  • Միջազգային համագործակցություն
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Սիրարփի Մանյան
Էլ․ փոստ: yeghvardhk@gmail.com
Վայր: Կոտայքի մարզ
Հասցե համացանցում: -
Հեռախոսահամար: 0037494331055
Ֆաքս: 0022422933