Կազմակերպության առաքելությունը
Կազմակերպության առաքելությունն է՝ երիտասարդների կարողությունների զարգացում, ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, առողջ ապրելակերպի եւ հոգեւոր- մշակութային արժեքների պահպանում:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
ա/ կազմակերպել երիտասարդների եւ պատանիների զբաղվածության, կրթության եւ ժամանցի հարցերը.
բ/ կազմակերպել հոգեւոր եւ նյութական մշակույթի ուսումնասիրություններ.
գ/ զարգացնել եւ տարածել արվեստները եւ արհեստները.
դ/ խթանել բնապահպանական գործունեությունը.
ե/ հիմնել վարպետական ուսուցման ակումբներ եւ հայագիտական դպրոցներ.
զ/ կազմակերպել ցուցահանդեսներ, փառատոներ եւ տոնահանդեսներ.
է/ պահպանել եւ հանրայնացնել ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը.
ը/ վերականգնել ու տարածել ավանդական տոներն ու ծեսերը.
թ/ կազմակերպել արշավներ եւ բանակումներ.
ժ/ իրականացնել ուսուցողական հեռուստահաղորդումներ.
ի/ նպաստել հայրենագիտական իմացության մակարդակի բարձրացմանը եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը.
լ/ կազմակերպել մշակութային զանգվածային միջոցառումներ:
խ/ իրականացնել հրատարակչական գործունեություն
ծ/ իրականացնել առողջապահական ծրագրեր
կ/ ներգրավվել տեղական ինքնակառավարման գործունեությանը
հ/ իրականացնել դասընթացներ եւ իրազեկման միջոցառումներ
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդների անհատական զարգացում
  • Առողջ ապրելակերպի խթանում և սպորտ
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Հոգևոր-մշակութային կրթություն
  • Ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Գրիգոր Դաշտոյան
Էլ․ փոստ: geghareg@gmail.com
Վայր: Գեղարքունիքի մարզ
Հասցե համացանցում: www.facebook.com/geghareg/
Հեռախոսահամար: 093896996