Կազմակերպության առաքելությունը
Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել երիտասարդների հոգևոր, մշակութային, գիտակրթական զարգացմանը, խթանել երիտասարդների հասարակական ակտիվությունը և նրանց ներգրավվածությունը հասարակական կյանքին, սատարել շնորհաշատ երիտասարդների առաջխաղացմանը, երիտասարդության շրջանում ձևավորել քաղաքացիական պատասխանատվության զգացում, զարգացնել երիտասարդական միջազգային համագործակցությունը:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Կազմակերպության գործունեության նպատակներն են.
• սոցիալական խնդիրների լուծում և լուծման աջակցում,
• հայրենասիրական ոգու բարձրացում,
• հայրենիք-սփյուռք կապի ամրապնդում,
• մայրենի լեզվի անաղարտության պահպանում,
• հայ առաքելական եկեղեցու դերի և նշանակության ամրապնդում,
• գիտական, կրթական մակարդակի զարգացում,
• մարզամշակութային միջոցառումների կազմակերպում,
• շնորհալի անհատներին և նրանց առաջխաղացմանն աջակցում,
• բնապահպանական միջոցառումների կազմակերպում,
• ժամանցային միջոցառումների կազմակերպում:

Կազմակերպության գործունեությունը առաջին հերթին ուղղված է երիտասարդությանը:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Բնապահպանություն և շրջակա միջավայր
  • Երիտասարդական քաղաքականություն
  • Հոգևոր-մշակութային կրթություն
  • Մշակութային ժառանգության պահպանություն
  • Ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Կ. Խաչատրյան
Էլ․ փոստ: info@youthmovement.am
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: www.youthmovement.am
Հեռախոսահամար: +37494272896