Կազմակերպության առաքելությունը
Նպաստել Շիրակի մարզի հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների կյանքի որակի բարելավմանը և շահերի պաշտպանությանը` սոցիալ-հոգեբանական ինտեգրացման ճանապարհով:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
• Նպաստել Շիրակի մարզում հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների սոցիալական ինտեգրացմանը և խրախուսել նրանց ապրել ինքնուրույն և անկախ կյանքով:
• Նպաստել և խթանել Շիրակի մարզում հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար աշխատանքային հնարավորությունների ստեղծմանը:
• Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությանը` վերջիններիս մասին ՀՀ օրենքի կատարելագործմամբ:
• Նպաստել հանրության վերաբերմունքի փոփոխությանը հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ:
• Նպաստել «Ագաթ » ՀԿ-ի կարողությունների զարգացմանը
• Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրներով զբաղվող պետական և ոչ պետական կառույցների միջև ակտիվ համագործակցության զարգացմանը:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդների անհատական զարգացում
  • Երիտասարդների առողջություն
  • Երիտասարդների զբաղվածություն
  • Միջազգային համագործակցություն
  • Սակավ հնարավորություններով երիտասարդներ
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Կարինե Գրիգորյան
Էլ․ փոստ: agate.ngo@gmail.com
Վայր: Շիրակի մարզ
Հասցե համացանցում: www.agatengo.org
Հեռախոսահամար: (+374) 077 043 042
Ֆաքս: (+ 0312) 42261