Կազմակերպության առաքելությունը
- նպաստել ՀՀ-ում գործող ուսանողների իրավունքների, բոլոր ուս. հաստատությունների իրավունքների պաշտպանությանը, պաշտպանել նրանց շահերն ու իրավունքները,
- իրազեկել ուսանողներին իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին,
- միավորել համալսարանների ուսանողական կազմակերպությունների, ակումբների և միությունների ջանքերը՝ նպաստելով ուսանողների իրավունքների պաշտպանության, ուսանողության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և խթանելու ուսանողների գիտակրթական, մշակութային և ստեղծագործական զարգացմանը,
- գործնական կապեր հաստատել կրթության բնագավառում գործող այլ կազմակերպությունների և բարեգործական միությունների հետ, աջակցել ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավմանը,
- պաշտպանել ուսանողների ազատությունները, օրինական շահերն ու իրավունքները,
- հանդես գալ կրթական գործի նորովի կազմակերպման առաջարկներով,
- իր ներկայացուցիչների միջոցով օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել կազմակերպության, այդ թվում, հանրապետության բուհերի և այլ ուս. հաստատությունների ուսանողների իրավունքների պաշտպանությանը,
- սեփական նախաձեռնությամբ սկսել հարցի քննարկումը, հատկապես այն դեպքերում, երբ տեղեկություն կա ուսանողի իրավունքների և հիմնարար ազատությունների զանգվածային խախտումների մասին, կամ դա ունի բացառիկ հասարակական նշանակություն, կամ կապված է այնպիսի անձանց շահերի պաշտպանության անհրաժեշտության հետ, որոնք ի վիճակի չեն ինքնուրույն օգտագործել իրենց պաշտպանության իրավական միջոցները,
- բողոքը քննարկման ընդունելու մասին որոշում կայացնելուց հետո կազմակերպությունն իրավասու է դիմելու համապատասխան պետական և ոչ պետական մարմիններ կամ դրանց պաշտոնատար անձանց, որպեսզի նրանք նպաստեն բացահայտման ենթակա հանգամանքների ուսումնասիրմանը,
- ծանոթանալ քրեական, քաղաքացիական, վարչական, կարգապահական և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ այն գործերին, որոնց վերաբերյալ դատավճիռները, վճիռները, որոշումներն օրինական ուժի մեջ են մտել, ինչպես նաև այն նյութերին, որոնց կապակցությամբ մեժվել է գործերի հարուցումը,
- զբաղվել նաև այլ խնդիրներով, որոնք նախատեսված չեն սույն կանոնադրությամբ, սակայն հուզում են ուսանողությանը, բխում են սույն կանոնադրությունից և չեն հակասում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
- նպաստել ՀՀ-ում գործող ուսանողների իրավունքների, բոլոր ուս. հաստատությունների իրավունքների պաշտպանությանը, պաշտպանել նրանց շահերն ու իրավունքները,
- իրազեկել ուսանողներին իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին,
- միավորել համալսարանների ուսանողական կազմակերպությունների, ակումբների և միությունների ջանքերը՝ նպաստելով ուսանողների իրավունքների պաշտպանության, ուսանողության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և խթանելու ուսանողների գիտակրթական, մշակութային և ստեղծագործական զարգացմանը,
- գործնական կապեր հաստատել կրթության բնագավառում գործող այլ կազմակերպությունների և բարեգործական միությունների հետ, աջակցել ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավմանը,
- պաշտպանել ուսանողների ազատությունները, օրինական շահերն ու իրավունքները,
- հանդես գալ կրթական գործի նորովի կազմակերպման առաջարկներով,
- իր ներկայացուցիչների միջոցով օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել կազմակերպության, այդ թվում, հանրապետության բուհերի և այլ ուս. հաստատությունների ուսանողների իրավունքների պաշտպանությանը,
- սեփական նախաձեռնությամբ սկսել հարցի քննարկումը, հատկապես այն դեպքերում, երբ տեղեկություն կա ուսանողի իրավունքների և հիմնարար ազատությունների զանգվածային խախտումների մասին, կամ դա ունի բացառիկ հասարակական նշանակություն, կամ կապված է այնպիսի անձանց շահերի պաշտպանության անհրաժեշտության հետ, որոնք ի վիճակի չեն ինքնուրույն օգտագործել իրենց պաշտպանության իրավական միջոցները,
- բողոքը քննարկման ընդունելու մասին որոշում կայացնելուց հետո կազմակերպությունն իրավասու է դիմելու համապատասխան պետական և ոչ պետական մարմիններ կամ դրանց պաշտոնատար անձանց, որպեսզի նրանք նպաստեն բացահայտման ենթակա հանգամանքների ուսումնասիրմանը,
- ծանոթանալ քրեական, քաղաքացիական, վարչական, կարգապահական և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ այն գործերին, որոնց վերաբերյալ դատավճիռները, վճիռները, որոշումներն օրինական ուժի մեջ են մտել, ինչպես նաև այն նյութերին, որոնց կապակցությամբ մեժվել է գործերի հարուցումը,
- զբաղվել նաև այլ խնդիրներով, որոնք նախատեսված չեն սույն կանոնադրությամբ, սակայն հուզում են ուսանողությանը, բխում են սույն կանոնադրությունից և չեն հակասում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդների անհատական զարգացում
  • Երիտասարդական տեղեկատվություն
  • Կամավորական աշխատանքի զարգացում
  • Մարդու իրավունքներ և իրավագիտակցություն
  • Ուսուցանում ուսուցանողների համար
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Շուշան Շահինյան
Էլ․ փոստ: uip.ehk@gmail.com
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: https://web.facebook.com/profile.php?id=100011428456257
Հեռախոսահամար: +37495233555