Կազմակերպության առաքելությունը
Երիտասարդների շրջանում զարգացնել քրիստոսանման առաջնորդական որակներ և հմտություններ, ազգահայրենասիրություն և սոցիալական պատասխանատվություն` ի նպաստ Հայ Առաքելական եկեղեցու և պետականության:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Հայ երիտասարդին մատչելի կերպով ներկայացնել ճշմարիտ քրիստոնեական հավատքը,
առաջնորդել նրան եկեղեցի` ծանոթացնելով Հայ Առաքելական եկեղեցու սրբազան ավանդությանը և ծեսին,
օգնել նրան կիրառելու աստվածաշնչյան սկզբունքներն իր առօրյա կյանքում,
օգնել նրան բացահայտելու և զարգացնելու իր աստվածատուր շնորհները և դրանք խոնարհաբար ծառայեցնելու Մայր եկեղեցուն:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդների անհատական զարգացում
  • Կամավորական աշխատանքի զարգացում
  • Հոգևոր-մշակութային կրթություն
  • Միջմշակութային ուսուցում
  • Սակավ հնարավորություններով երիտասարդներ
Քարտեզ
Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Նաիրա Աջամյան
Էլ․ փոստ: info@nli.am
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: nli.am
Հեռախոսահամար: +37410545718
Ֆաքս: +37410545718