Կազմակերպության առաքելությունը
Աջակցել առանձին անհատների և սոցիալական խմբերի հասարակական
ակտիվության բարձրացմանը,բարձր ինտենսիվության քաղաքացիության կերտմանը:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Մշակել հասարակական նախաձեռնությունների ռազմավարություններ,
բացահայտել զարգացման չօգտագործված ռեսուրսները և իրականացնել
համայնքային կոնկրետ նախաձեռնություններ:
Ծավալել սոցիալական-ձեռնարկատիրական գործունեություն:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Արհեստների և արվեստների ուսուցում
  • Բնապահպանություն և շրջակա միջավայր
  • Գյուղական համայնքների զարգացում
  • Երիտասարդական ձեռնարկատիրություն
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Հրաչյա Սողոմոնյան
Էլ․ փոստ: hogatsutyun.ngo@gmail.com
Վայր: Կոտայքի մարզ
Հեռախոսահամար: 093 758-224