Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Կազմակերպության նպատակներն ուղղված են բազմաբնույթ կրթամշակութային ծրագրերի և միջոցառումների իրականացմանը, սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանն ու զարգացմանը; կրթական, առողջապահական, սոցիալ-հոգեբանական ոլորտի հաստատությունների հետ համագործակցությանը ։
Համայնքային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Հոգևոր-մշակութային կրթություն
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
  • Ուսուցանում ուսուցանողների համար
  • Սոցիալական աջակցության ծրագրեր
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Լիլիթ Գյունաշյան
Էլ․ փոստ: alvan.tsarik@gmail.com
Վայր: Շիրակի մարզ
Հեռախոսահամար: +37477101275