Կազմակերպության առաքելությունը
Կազմակերպության առաքելությունն է բարձրացնել երիտասարդների ներգրավվածության աստիճանը քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործընթացներում​` հանուն համայնքային զարգացման:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
ԴԵՀԿ ՀԿ նպատակներն են.
- նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործընթացներին երիտասարդության ներգրավվածության աստիճանի բարձրացմանը,
- նպաստել համայնքում երիտասարդական քաղաքացիական ակտիվ խմբերի ձևավորմանը` նրանց ինքնուրույն մասնակցությունը հասարակական-քաղաքական գործընթացներին համայնքում ապահովելու համար,
- խթանել մարդու իրավունքների վերաբերյալ գիտելիքների և ժողովրդավարական արժեքների տարածմանը, քաղաքացիական իրավագիտակցության բարձրացմանն ու խորացմանը, հասարակության տարբեր շերտերի միջև փոխըմբռնման և հանդուրժողականության ամրապնդմանը,
- օժանդակել տարածաշրջանային և միջազգային բազմաբնույթ ծրագրերում համայնքի երիտասարդության անմիջական ներգրավվմանը` նրանց ներուժի օգտագործման և մասնագիտական կարողությունների ու հմտությունների զարգացման նպատակով,
- նպաստել երիտասարդությանն ուղղված համայնքային ռազմավարական քաղաքականության մշակմանը` ներգրավելով տեղական ինքանկառավարման և մարզային կառավարման մարմիններին, տարածաշրջանային ու միջազգային կազմակերպություններին
Մարզային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդական ձեռնարկատիրություն
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
  • Սոցիալական աջակցության ծրագրեր
  • Տարածաշրջանային համագործակցություն
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: 077772505
Էլ․ փոստ: info@yccd.am
Վայր: Տավուշի մարզ
Հասցե համացանցում: www.facebook.com/yccdngo, www.yccd.am
Հեռախոսահամար: +37460651500