Կազմակերպության առաքելությունը
Հիմնադրվել է 1999թ.-ին , 2001թ.-ի դեկտեմբերին գրանցվել ՀՀ արդարադատության նախարարությունում:
Կազմակերպության նպատակն է նպաստել երեխաների եւ երիտասարդների կրթական, դաստիարակչական, ֆիզիական զարգացմանը, սատարել եւ աջակցել նրանց հիմնախնդիրների լուծմանը: Իրականացնել բարեգործական ծրագրեր սոցիալապես անապահով խավերի համար: Աջակցել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը: Նպաստել կանանց զբաղվածության հիմնախնդրի լուծմանը: Նպաստել հանրության, մասնավորապես` երիտասարդության մշակութային ժառանգության հաղորդակցման ապահովամանը:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
* Միավորել կազմակերպության անդամներին կոնկրետ հասարակական ձեռնարկումների կատարման համար, որոնք նպատակամղված են երեխաների եւ երիտասարդների առողջության պահպանման, նրանց համակողմանի դաստիարակության եւ զարգացման բոլոր ծրագրերի իրագործմանը:
* Աջակցել տաղանդավոր եւ երիտասարդ գիտնականներին, արվետագետներին, մարզիկներին կատարելագործելու եւ հարստացնելու իրենց գիտելիքները եւ հմտությունները:
* Կազմակերպել օգնություն ուղղված Լոռու մարզի տնտեսական, գիտական, մշակութային եւ սպորտային զարգացմանը
* Նպաստել հանրության, մասնավորապես` երիտասարդության մշակութային ժառանգության հաղորդակցման ապահովամանը:
* Նպաստել երիտասարադների ներգրավվածության բարձրացմանը որոշումների կայացման գործընթացում
* Իրականացնել համապատասխան մասնագիտական ուսուցում ուսումնական, մշակութային, մարզական ստորաբաժանումներ ստեղծելու միջոցով:
Մարզային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Առողջ ապրելակերպի խթանում և սպորտ
  • Արհեստների և արվեստների ուսուցում
  • Երիտասարդների զբաղվածություն
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Մշակութային ժառանգության պահպանություն
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Գայանե Թադեւոսյան
Էլ․ փոստ: gayannamail@gmail.com
Վայր: Լոռու մարզ
Հասցե համացանցում: https://www.facebook.com/Gayannadanceschool/?fref=ts
Հեռախոսահամար: +37455898799 +37493898799 +37455391920