Կազմակերպության առաքելությունը
Յուրաքանչյուր անհատի անկաշկանդ զարգացմանը նպաստող կրթական միջավայրի ստեղծումն է:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Կազմակերպության նպատակն է՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ նպաստել ուսուցիչների անհատական և մասնագիտական որակների և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը՝ ի նպաստ ՀՀ կրթական համակարգի զարգացման և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը։
Կազմակերպության խնդիրներն են՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝
1․ հզորացնել ուսուցիչների հետազոտական կարողությունները,
2․ ապահովել ուսուցիչների կրթության շարունակականությունը,
3․ աջակցել երիտասարդ ուսուցիչների մասնագիտական և մեթոդական կարողությունների զարգացմանը,
4․ խթանել կրթական նոր միջավայրի ստեղծմանը,
5․ նպաստել ուսուցիչների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը,
6․ աջակցել ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանը,
7․ նպաստել Հայաստանի կրթական համակարգի միջազգայնացմանը,
8․ աջակցել ներառական կրթական ծրագրերին։
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Արհեստների և արվեստների ուսուցում
  • Երիտասարդական գիտական ծրագրեր
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Մարզային ծրագրեր
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Կարինե Ալեքսանյան
Էլ․ փոստ: teachersunionshirak@gmail.com
Վայր: Շիրակի մարզ
Հասցե համացանցում: https://www.facebook.com/shum2015/
Հեռախոսահամար: +374 93 32 50 61