Կազմակերպության առաքելությունը
Առաքելությունը ----Կազմակերպության առաքելությունն է. • աջակցել Հայաստանում սոցիալ- տնտեսական և կրթության զարգացմանը նպաստող ծրագրերին • կազմակերպել շահագրգիռ անձանց ակտիվ մասնակցությունը աջակցելու սոցիալ- տնտեսական, կրթական և կենցաղային խնդիրների լուծմանը • աջակցել սոցիալապես խոցելի խմբերի մարդկանց կարիքների լուծմանը • հովանավորել տաղանդավոր երեխաներին • կազմակերպել կրթական, մշակութային, մարզական և այլ միջոցառումներ • համագործակցել պետական, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ • կազմակերպել հոգևոր և նյութական մշակույթի ուսումնասիրություններ և այլն:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրներն են. • նպաստել Հայաստանի սոցիալ- տնտեսական կյանքի բարելավմանը, • մշակել գիտակրթական, մշակութային-ուսումնական, ներդրումային ծրագրեր • կազմակերպել հանդիպումներ, քննարկումներ, սեմինարներ, միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ • աջակցել սոցիալապես անապահով խավերին, միայնակ թոշակառուներին, ծնողական խնամքից զրկված երեխաներին, սոցիալապես անապահով իրավիճակում հայտնված անձանց, օժանդակել նրանց կենսապայմանների բարելավմանը: Կազմակերպության խնդիրների լուծման ապահովման նպատակով կազմակերպությունն օրենքով սահմանված կարգով կարող է տեղական և միջազգային շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացնել տարբեր նախագծեր և ծրագրեր, բազմաբնույթ տնտեսական և գործնական միջոցառումներ, քննարկումներ, սեմինարներ, ուսուցողական դասընթացներ, տարաբնույթ ֆորումներ, կլոր սեղաններ, խորհրդատվությունև այլն:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Արհեստների և արվեստների ուսուցում
  • Բնապահպանություն և շրջակա միջավայր
  • Երիտասարդների զբաղվածություն
  • Հոգևոր-մշակութային կրթություն
  • Մարզային ծրագրեր
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Շուշանիկ Սահակյան
Էլ․ փոստ: youthideas.ngo@gmail.com
Վայր: Տավուշի մարզ
Հասցե համացանցում: @youthideas.ngo.2016
Հեռախոսահամար: +37455019190