Կազմակերպության առաքելությունը
Սատարել քաղաղացու մասնակցությունը երկրի զարգացման գործընթացներում՝ կարողությունների համալիր և շարունակական ընդլայնման միջոցով։
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
• Խթանել քաղաքացու և քաղաքացիական հասարակության կառույցների/խմբերի մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացում:
• Աջակցել սոցիալական գործընկերություն հաստատմանը:
• Խթանել քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործընթացները:
• Աջակցել քաղաքացու և քաղաքացիական հասարակության կառույցների/խմբերի կարողությունների զարգացմանը:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդների անհատական զարգացում
  • Գնահատում և մոնիթորինգ
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
  • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Արփինե Հակոբյան
Էլ․ փոստ: ngoc.csd.ngo@gmail.com
Վայր: Լոռու մարզ
Հասցե համացանցում: www.ngoc.am
Հեռախոսահամար: +37432243317