Կազմակերպության առաքելությունը
Նպաստել քաղաքացիական հասարակության կայացմանը
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

2.1 Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ օրենքով սահմանված կարգով՝
• օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության կայացմանը որպես ժողովրդավարական պետություն` հիմնված իրավունքի գերակայության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վրա:
• կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ, նպաստել հասարակության սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական, գենդերային, կրթական , մշակութային, տեղեկատվական , հոգևոր և մարզական ոլորտների զարգացմանը:
• նպաստել մարդկային կայուն զարգացմանը, նրանց իրավահավասարության պաշտպանությանը, համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանը, բնապահպանական խնդիրների լուծմանը:
• նպաստել քաղաքացիական հասարակության կայացմանը և ընրությունների թափանցիկությունների կայացմանը:
• նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, տեղեկատվության ազատության պաշտպանությանը
• նպաստել երեխաների կյանքում բացասական երևույթների հաղթահարմանը
• աջակցել մարզի սոցիալ-տնտեսական ամենասուր խնդիրների լուծմանը;
• նպաստել քաղաքացիական հասարակության կայացմանը և ընտրությունների թափանցիկության կայացմանը;
• նպաստել երիտասարդության և տարեց խավի հանգստի կազմակերպմանը:
Մարզային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդների անհատական զարգացում
  • Բնապահպանություն և շրջակա միջավայր
  • Երիտասարդների զբաղվածություն
  • Մշակութային մասնակցություն և ծրագրեր
  • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Գեղեցիկ Գուլակյան
Էլ․ փոստ: geghetsik@live.com
Վայր: Տավուշի մարզ
Հասցե համացանցում: https://www.facebook.com/progress.ngo1
Հեռախոսահամար: +37498556800