Կազմակերպության առաքելությունը
Նպաստել բազմակողմանի զարգացած, հայրենասեր, իրավագիտակցության բարձր մակարդակ ունեցող, ազգային և համամարդկային մշակութային արժեքների կրող սերնդի դաստիարակմանը:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Իրականացնել քաղաքացիական հասարակության կայացմանն ու զարգացմանը միտված ծրագրեր,իրականացնել դեռահասների և երիտասարդների գեղագիտական դաստիարակությանը միտված ծրագրեր, առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, առանց ծնողական խնամքի մնացած, սոցիալապես անապահով երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացման ծրագրեր:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Առողջ ապրելակերպի խթանում և սպորտ
  • Արհեստների և արվեստների ուսուցում
  • Երիտասարդական ձեռնարկատիրություն
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
  • Սակավ հնարավորություններով երիտասարդներ
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Արմինե Պողոսյան
Էլ․ փոստ: light.of.the.light.ngo@gmail.com
Վայր: Արմավիրի մարզ
Հեռախոսահամար: +37493358538