Կազմակերպության առաքելությունը
Զարթոնք-89 ԲՀԿ-ի առաքելությունն է նպաստել երեխաների, դեռահասների, երիտասարդների կրթական, մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական զարգացմանը`կարողությունների, հմտությունների, գիտելիքների շարունակական ընդլայնման միջոցով:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Նպաստել ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության և իրավական պետության զարգացմանը և ամրապնդմանը,
Նպաստել ՀՀ երեխաների, դեռահասների և երիտասարդության առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը և իրավագիտակցության բարձրացմանը,
Զարգացնել ՏՏ ոլորտը դեռահասների և երիտասարդներ մոտ
Նպաստել ՀՀ համայնքների զարգացմանը՝ ներգրավելով երիտասարդներին իրենց համայնքների կարիքների վերհանման, տարածման և լուծման գործընթացին,
Նպաստել երիտասարդների ակտիվացմանը և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում ներգրավվածության բարձրացմանը:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Գյուղական համայնքների զարգացում
  • Երիտասարդական ուսումնասիրություններ
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
  • Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Սիլվա Վարդանյան
Էլ․ փոստ: zartonkptpi@gmail.com
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: http://www.zartonk89.am/
Հեռախոսահամար: (+37410) 773128
Ֆաքս: (+37410) 773128