Կազմակերպության առաքելությունը
II. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

6. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են`
1) Կազմակերպել մեդիագիտության դասընթացներ և իրականացնել խորհրդատվություն:
2) Աջակցել մեդիագիտության զարգացմանը, նպաստել հասարակության մեջ այս ոլորտի զարգացման կայունությանը համայնքային ակտիվ խմբերի միջոցով:
3) Պաշտպանել երիտասարդության շահերը, խթանել նրանց ինքնագիտակցության զարգացմանը, վերհանել երիտասարդության խնդիրները, գտնել դրանց լուծման ուղիները:
4) Կազմակերպել ուսուցողական, մասնագիտական դասընթացներ, բանավեճեր, մրցույթներ:
5) Սերտ համագործակցություն ծավալել ՀՀ-ում գործող այլ հասարակական կազմակերպությունների, շարժումների, պետական կառույցների հետ` համընդհանուր նպատակներ իրականացնելու նպատակով:
6) Աջակցել քաղաքացիական նախաձեռնություններին, նպաստել տեղական ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների հետ, քաղաքացիական երկխոսությունների մեխանիզմների ձևավորմանը և կատարելագործմանը:
7) Նպաստել հասարակական գործունեության մեջ հաշմանդամների ներգրավմանը:
8) Իրականացնել հանդիպումներ, գիտաժողովներ` այցելությունների, դասընթացների, հրապարակումների, մրցույթների, հետազոտությունների և թույլատրելի այլ նախաձեռնությունների ձևով:
9) Համագործակցել միջազգային այլ ՀԿ-ների և կառույցների հետ՝օժանդակելով հայ և օտար քաղաքացիների միջև կապերի ստեղծմանն ու ամրապնդմանը:
10) Բարձրացնել քաղաքացիների իրավագիտական մակարդակը` ծանոթացնելով օրենսդրական նոր փոփոխություններին:
11) Նպաստել երիտասարդության զբաղվածության, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը,
12) Աջակցել երիտասարդներին աշխատանքի տեղավորման գործընթացում` տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծման միջոցով:
7. Իր նպատակներն ու խնդիրներն իրականացնելու համար կազմակերպությունը համագործակցում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային և օտարերկրյա համանման կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված այլ կազմակերպությունների հետ:
8. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնելու ձեռնարկատիրական գործունեություն, այդ նպատակով տնօրինելու իր գույքը և գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու առևտրային կազմակերպություն կամ դառնալ նրա մասնակից:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
II. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

6. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են`
1) Կազմակերպել մեդիագիտության դասընթացներ և իրականացնել խորհրդատվություն:
2) Աջակցել մեդիագիտության զարգացմանը, նպաստել հասարակության մեջ այս ոլորտի զարգացման կայունությանը համայնքային ակտիվ խմբերի միջոցով:
3) Պաշտպանել երիտասարդության շահերը, խթանել նրանց ինքնագիտակցության զարգացմանը, վերհանել երիտասարդության խնդիրները, գտնել դրանց լուծման ուղիները:
4) Կազմակերպել ուսուցողական, մասնագիտական դասընթացներ, բանավեճեր, մրցույթներ:
5) Սերտ համագործակցություն ծավալել ՀՀ-ում գործող այլ հասարակական կազմակերպությունների, շարժումների, պետական կառույցների հետ` համընդհանուր նպատակներ իրականացնելու նպատակով:
6) Աջակցել քաղաքացիական նախաձեռնություններին, նպաստել տեղական ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների հետ, քաղաքացիական երկխոսությունների մեխանիզմների ձևավորմանը և կատարելագործմանը:
7) Նպաստել հասարակական գործունեության մեջ հաշմանդամների ներգրավմանը:
8) Իրականացնել հանդիպումներ, գիտաժողովներ` այցելությունների, դասընթացների, հրապարակումների, մրցույթների, հետազոտությունների և թույլատրելի այլ նախաձեռնությունների ձևով:
9) Համագործակցել միջազգային այլ ՀԿ-ների և կառույցների հետ՝օժանդակելով հայ և օտար քաղաքացիների միջև կապերի ստեղծմանն ու ամրապնդմանը:
10) Բարձրացնել քաղաքացիների իրավագիտական մակարդակը` ծանոթացնելով օրենսդրական նոր փոփոխություններին:
11) Նպաստել երիտասարդության զբաղվածության, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը,
12) Աջակցել երիտասարդներին աշխատանքի տեղավորման գործընթացում` տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծման միջոցով:
7. Իր նպատակներն ու խնդիրներն իրականացնելու համար կազմակերպությունը համագործակցում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային և օտարերկրյա համանման կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված այլ կազմակերպությունների հետ:
8. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնելու ձեռնարկատիրական գործունեություն, այդ նպատակով տնօրինելու իր գույքը և գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու առևտրային կազմակերպություն կամ դառնալ նրա մասնակից:
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Մասնակցություն միջազգային ծրագրերին
  • Մուլտիմեդիա (ֆոտո, վիդեո և այլն)
  • Ուսուցանում ուսուցանողների համար
  • Տարածաշրջանային համագործակցություն
  • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում
Քարտեզ


Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Նաիրա Խաչիկյան
Էլ․ փոստ: Ijevantv@mail.ru
Վայր: Տավուշի մարզ
Հեռախոսահամար: 37477735773