Կազմակերպության առաքելությունը
Նպաստել մարզի երիտասարդության համախմբմանը, ապահովել մարզի երիտասարդության ներգրավումը մարզի քաղաքական, մշակութային, հասարակական, սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական ոլորտներում, նպաստել ակտիվ և գործունյա երիտասարդության ձևավորմանը:
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Երիտասարդության շրջանում կազմակերպել հանրային նշանակության միջոցառումներ, ճամբարներ, հավաքներ, սեմինարներ, ակցիաներ, անցկացնել սեմինար -ուսուցումներ` բարձրացնելով երիտասարդության ինքնագիտակցումը, համագործակցել մարզային իշխանությունների հետ, ինչպես նաև տեղական և միջազգային շահագրգիռ կազմակերպությունների և անձանց հետ, նպաստել ազգային արժեքների, մշակույթի և ավանդույթների պահպանմանը:
Մարզային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Առողջ ապրելակերպի խթանում և սպորտ
  • Բնապահպանություն և շրջակա միջավայր
  • Գյուղական համայնքների զարգացում
  • Երիտասարդների զբաղվածություն
  • Ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն
Քարտեզ
Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Հասմիկ Մարգարյան
Էլ․ փոստ: vdregionalcenter@yahoo.com
Վայր: Վայոց ձորի մարզ
Հասցե համացանցում: https://www.facebook.com/Վայոց-ձորի-մարզային-երիտասարդական-կենտրոն-Vayots-Dzor-regional-youth-center-134540116626898/
Հեռախոսահամար: 093538083