Կազմակերպության առաքելությունը
Երիտասարդներին հնարավորություն ընձեռնել խորացնելու իրենց գիտելիքները, զարգացնել հմտությունները, հարստացնել իրենց անձնական և մասնագիտական ​​կարողությունները և ձևավորել այն ապագան, որտեղ նրանք ցանկանում են ապրել:To create the opportunity for young people to deepen their knowledge, develop skills, strengthen their personal and professional capacities and shape the future where they want to live in.
Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրները
Երիտասարդությունն ուժ է ՀԿ-ի նպատակներից մեկն այն է, որ համախմբի այն մարդկանց, ովքեր ակնկալում են փոփոխություններ տեղական միջավայրում, համայնքում և հասարակության մեջ, ու այս նպատակին հասնելու համար միասնական ջանքեր են գործադրում: Ինչպես նաև ցանկանում է իր նպաստը բերել և ուժեղացնել Հայաստանում ավելի կայուն քաղաքացիական հասարակության կայացմանը` հիմնված փոխըմբռնման, հանդուրժողականության, ժողովրդավարության և խաղաղության վրա: Երիտասարդությունն ուժ է ՀԿ-ն հավատում է, որ տեղեկատվության փոխանակումը և միջմշակութային երկխոսությունը անհրաժեշտ է մեր երիտասարդության համար: Այս մոտեցումից ելնելով Երիտասարդությունն ուժ է ՀԿ կազմակերպում է տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր միջոցառումներ երիտասարդների գիտելիքների, հմտությունների, ունակությունների և մոտիվացիայի բարձրացման համար:One of the aims of YiP NGO is to unite people who expect changes in the local environment, community and society which will provide them with assistance and will work collectively toward this goal. We want to strengthen a more sustainable civil society in Armenia based on mutual understanding, tolerance, democracy and peace. YiP NGO strongly believes that sharing information and having intercultural dialogue is necessary for our youth. Based on this approach YiP organizes various local, regional and international events to increase knowledge, skills, competencies of young people and raise their motivation.
Հանրապետության մակարդակով գործող կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Գենդերային խնդիրներ
  • Հակամարտությունների կարգավորում
  • Մասնակցություն միջազգային ծրագրերին
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
  • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում
Քարտեզ
Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար: Նարինե Թեքնեջյան Narine Teknejyan
Էլ․ փոստ: youthispowerngo@gmail.com
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: https://m.facebook.com/YouthisPowerNGO/about/?ref=bookmarks&mt_nav=0
Հեռախոսահամար: +374 91 380155