Կազմակերպության առաքելությունը
ՀԿ-ի գործունեության առաքելությունն է՝ ազգային ինքնագիտակցության զարգացումը, հայրենասիրության տարածումն ու ամրապնդումը:ՀԿ-ի գործունեության հիմնական ոլորտներն են՝

-լուսավորչական-դաստիարակչական աշխատանքները,

-ազգային ինքնագիտակցությունը, առողջ կենսակերպը,

-արշավներ, ճամբարներ, ծառատունկեր,

-պատմաճարտարապետական հուշարձանների ուսումնասիրությունն ու պահպանումը։
Համայնքային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
Քարտեզ
Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար:
Էլ․ փոստ: arg1890@mail.ru
Վայր: Արցախ
Հեռախոսահամար: +374 97 10 08 20, +374 93 06 39 99