Կազմակերպության առաքելությունը
Կազմակերպության տեսլականն է՝ Իրազեկ,նախաձեռնող և ներգրավված քաղաքացի:

Կազմակերպության առաքելությունն է խթանել համայնքային զարգացումը, քաղաքացիական մասնակցությունն ու նախաձեռնողականությունը:

Գործունեության հիմնական ոլորտները են՝ համայնքային ներգրավում և մասնակցություն, երտասարդկան ծրագրեր/կամավորություն, ոչ ֆորմալ կրթություն, շահերի պաշտպանություն/երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, բնապահպանություն,մշակույթ, համայնքային/ենթակառուցվածքների զարգացում:


Շահառուներն են.

- Համայնքների բնակիչներ

- Երիտասարդներ

- Երեխաներ

- Հաշմանդամներ

- Փախստականներ

- Աղտոտված միջավայրի բնակիչներ

- Սոցիալական անարդարության կրողներ;


Շոշափելի արդյունքների շարքում կարելի է թվել.

- Կազմակերպության կարողություննների զարգացում, համայնքային մակարդակի գործունեությունից անցում, մարզային,ազգային և միջազգային մակարդակների:
- Շահաու համայնքների աշխարհագրական աճ:
- Գործադիր և օրենսդիր մարմիններում շահերի պաշտպանություն, օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի փոփոխություններ և լրացումներ:
- S.O.S Մեծ Այրում պոչամբարի կառուցման ակցիայի հանրայնացում ազգային մակարդակում, ընթացքի հետաձգում
Համայնքային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Բնապահպանություն և շրջակա միջավայր
Քարտեզ
Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար:
Էլ․ փոստ: ccms.ngo@gmail.com
Վայր: Լոռու մարզ
Հեռախոսահամար: +37425324443