Կազմակերպության առաքելությունը
Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են . Սոցիալհոգեբանական, իրավաբանական, բարեգործականՇահառուներն են. Մինչը 18 տարեկան կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաներ և նրանց ընտանիքներԿազմակերպության առաքելությունն է. Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական, իրավական պաշտպանության, մանկավարժական աջակցության, դաստիարակչական, բարեգործական ևայլ հանրօգուտ ծրագրերի իրականացում
Մարզային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Սոցիալական աջակցության ծրագրեր
Քարտեզ
Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար:
Էլ․ փոստ: nanehngo@gmail.com
Վայր: Կոտայքի մարզ
Հեռախոսահամար: 091 59 94 34