Կազմակերպության առաքելությունը
Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտներն են՝

Զբոսաշրջություն,
Բնապահպանություն,
Համայնքային ենթակառուցվածքներ
Մշակույթ
Կազմակերպության շահառուներն են.

ՏԻՄ մարմինները,
Համայնքի բնակիչներ
Կազմակերպության առաքելությունն է անհատի իրավագիտակցության բարձրացման, տարբեր մակարդակներում անհատի պատասխանատվության դրսևորման միջոցով նպաստել քաղաքացիական հանրության կայացմանը:

Կազմակերպության ֆինանսական աղբյուրներն են.

Դրամաշնորհներ,
Մասնավոր սեկտոր
Մարզային կազմակերպություն

Հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Երիտասարդների անհատական զարգացում
Քարտեզ
Կոնտակտային տվյալներ
Ղեկավար:
Էլ․ փոստ: infojermuk@gmail.com
Վայր: Վայոց ձորի մարզ
Հասցե համացանցում: jermukcenter.am
Հեռախոսահամար: +374 77 219 755