Համառոտ տեղեկություններ
Մասնագիտությունը՝ ինժեներ սիստեմատեխնիկ։
Մանկավարժական գործունեության տարիներ՝ 18 տարի։
Աշխատանքը՝
1. «Իրական դպրոց» կրթամշակութային հիմնադրամում ուսումնական մասի պատասխանատու 01.09.2016֊ից
2. Երևանի Մ․ Ջանբազյանի անվան հ․ 79 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ֊ում ուսուցիչ19.01.2013֊ից
3. «ԻՆՖՈՒՍ» ՀԿ֊ի նախագահ 19.01.2016֊ից
4. «Արմաթ» ինժեներական աշխատանոցի խմբավար 01.03.2016
Գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Ձեռնարկների պատրաստում և հրատարակում
  • Ոչ ֆորմալ ուսուցման զարգացում և ծրագրեր
  • Ուսուցանում ուսուցանողների համար
  • Ստեղծարարության և նորարարության խթանում
  • Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ


Կոնտակտային տվյալներ
Էլ․ փոստ: hasmikayvazyan@yandex.ru
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: https://www.facebook.com/search/top/?q=%D5%80%D5%A1%D5%BD%D5%B4%D5%AB%D5%AF%20%D4%B1%D5%B5%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6&epa=SEARCH_BOX
Հեռախոսահամար: +37496532225