Գործունեության հիմնական ոլորտները
  • Կազմակերպչական և ծրագրային կառավարում
  • Մասնակցություն միջազգային ծրագրերին
  • Ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն
  • Սոցիալական աջակցության ծրագրեր
  • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում


Կոնտակտային տվյալներ
Էլ․ փոստ: apagahuys@gmail.com
Վայր: Ք․ Երևան
Հասցե համացանցում: https://m.facebook.com/huysevapaga/
Հեռախոսահամար: +37494884484